De syv grundværdier

De syv grundværdier

 

 

I MINDFULNESS arbejder man ud fra 7 grundholdninger, som er nært beslægtede.

 

Grundholdningerne holder man sig for øje i hele sin træning med MINDFULNESS, og samtidig er det værdier, som man lidt efter lidt vil tilegne sig via daglig mindfulnessmeditation.

 

De 7 værdier er

 

  1. Ikke at dømme eller vurdere. Det betyder at se situationen, som den er lige nu, uden at dømme eller bedømme oplevelsen og forsøge at putte den i bås eller ændre den.Tit reagerer vi ud fra en ubevidst forforståelse af det oplevede i stedet for ud fra den egentlige virkelighed.
  2. At være tålmodig. Utålmodighed er en hindring for at være nærværende. Det gælder om at forstå og acceptere, at tingene nogle gange kræver tid - og må udvikle sig i eget tempo.
  3. At have et åbent sind - et "barnligt" sind. Det gælder om ikke at reagere automatisk på det, man møder, dvs. med forudfattede meninger og holdninger. Tværtimod skal man forsøge at se ting, som var det første gang, man blev præsenteret for dem.
  4. At være tillidsfuld. Her drejer det sig især om at have tillid til sig selv og tillid til, at det, man føler og fornemmer, er det rigtige for én. Jo mere man udvikler evnen til at have tillid til sig selv, jo nemmere er det at få tillid til andre mennesker og se deres grundlæggende gode sider.
  5. Ikke at stræbe efter noget. Selvfølgelig kan man sætte sig mål, men det er vigtigt, at det kun fortæller en, i hvilken retning man evt. kan gå. Stirrer man kun på målet, mister man NUet. I MINDFULNESS handler det om at være med det, der allerede er, frem for med noget vi håber skal komme.
  6. At være accepterende. Det betyder at se tingene, som de er. At erkende situationen - ikke nødvendigvis at bifalde. Kun derved bliver det muligt at handle hensigtsmæssigt.
  7. At give slip. Det er vigtigt at turde slippe tingene, hvad enten det er en vane, en relation, en norm eller et selvbillede. Det gælder om at turde tillade de forandringer, der hele tiden viser sig.

 

 

 

 

Mindful Living v. Susanne Bækholm