Mindfulness

MINDFULNESS - Hvad er det?

 

Selvom MINDFULNESS er et forholdsvis nyt begreb, refererer det ikke til noget nyt.

De tidligste vidnesbyrd om mentale øvelser, som man kunne kalde mindfulnessteknikker, kan spores tilbage til Indien ca. 500 år før vor tidsregning. På det tidspunkt levede Buddha, og nogle af de meditationsteknikker, som man anvender i moderne mindfulnesstræning, stammer fra den tidlige buddhisme.

 

Moderne MINDFULNESS har således rødder i de buddhistiske traditioner og praksisformer. Men buddhismen har ikke patent på MINDFULNESS, da den ikke knytter an til nogen religion, men omhandler den iboende menneskelige evne til nærvær.

MINDFULNESS oversættes ofte til "bevidst nærvær", en tilstand, hvor man også har hjertet med, for det handler i virkeligheden om et accepterende og indlevende nærvær.

MINDFULNESS opfattes ofte som "det at meditere", men det er en alt for snæver betydning. Faktisk opfatter man inden for MINDFULNESS det at meditere som "en øvelse" til at opnå MINDFULNESS.

 

Den moderne udvikling af mindfulnessteknikker tilskrives Jon Kabat-Zinn, en amerikansk professor i medicin, der i de sidste 30 år har forsket i brugen af MINDFULNESS som stressbehandling. Kabat-Zinn har grundlagt et stresscenter, hvor han arbejder med et otte ugers program, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

MINDFULNESS er ligeledes blevet et værdifuldt værktøj på mange psykiatriske afdelinger, hvor det anvendte mindfulnessprogram kaldes Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).

 

MINDFULNESS er ikke kun et værktøj for stressede og psykisk syge personer. Tværtimod dokumeterer et utal af videnskabelige undersøgelser, at vi alle kan høste en masse fordele ved at træne MINDFULNESS.

Blandt de positive tilbagemeldinger fra personer, der dyrker MINDFULNESS meditation dagligt, nævnes

  • mere positivt overskud i hverdagen
  • evnen til at slappe af og koble fra
  • øget rummelighed
  • højere grad af accept, når livet ikke følger den planlagte vej

 

 

 

 

 

 

Mindful Living v. Susanne Bækholm